Väestönsuojan tarkastus, huolto ja tiiveyskoe

Kata tarjoaa kiinteistöjen omistajille väestönsuojien koulutettujen tarkastajien palveluita alueella. Väestönsuojan tarkastuksen lisäksi tarjoamme tarvittavat huolto- ja muutostyöt, tiiveyskokeet sekä väestönsuojeluvarusteet kauttamme.

Teollisuuskiinteistöt

• Teollisuus- ja liikekiinteistöissä väestönsuojatilat ovat usein tehokkaassa käytössä tuotanto- tai varastotiloina. Tarkastukset toteutetaan tuotannon aikataulujen mukaan joustavasti ja tilojen käyttötarkoitus huomioiden.

Julkiset kiinteistöt

• Julkisissa kiinteistöissä on usein monta väestönsuojaa ja tilojen tulee palvella laajaa väestömäärää, mikä korostaa tilojen toimintakunnon tärkeyttä. Koulujen ja oppilaitosten väestönsuojien tarkastukset toteutamme kesäaikaan, jolloin tarkastukset eivät häiritse koulutyötä.

Taloyhtiöt

• Taloyhtiöiden väestönsuojat ovat usein aktiivisessa käytössä varastoina, kuivaushuoneina ja suojavarusteet sekä laitteet ovat alttiina rikkoontumiselle. Harva taloyhtiö on nimittänyt lain vaatiman väestönsuojan hoitajan.

Saat kauttamme myös väestönsuojan varusteet

Kysy lisää janne@kata.fi tai soita 045 196 4006

Väestönsuoja on tarkoitettu kestämään sata vuotta.

Pelastuslaki (29.4.2011/379t) velvoittaa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. Tämä edellyttää kiinteistön omistajilta, että väestönsuoja ja sen laitteet ja tarvikkeet on huollettu ja tarkastettu.


Säännöllisellä ja oikeaoppisella väestönsuojan kunnossapidolla vältytään suurilta väestösuojan korjauskustannuksilta. Asianmukaisesti huolletun väestönsuojan elinkaari on 50-100 vuotta.

Väestönsuojalle on pelastuslain mukaan suoritettava määräaikaistarkastus sekä tiiveyskoe 10 vuoden välein.

Milloin teidän kiinteistönne väestönsuojan tarkastus on tehty?

Vuodesta 2011 lähtien väestönsuojan tarkastus on kuulunut kiinteistön omistajan vastuulle. Väestönsuoja tulee tarkastaa ammattipätevän tarkastajan toimesta. Kata Safety Oy:n asiantuntijat omaavat laajan kokemuksen erilaisten väestönsuojien tarkastamisesta.

Tarkastukseen ja tiiveyskokeeseen liittyvät asiakirjat on esitettävä pyydettäessä pelastusviranomaiselle.

Toteutamme vuosittain lähes sata väestönsuojatarkastusta.

Kata® Väestönsuojien tarkastuspalvelumme sisältävät - Väestönsuojatilojen tarkastukset - Väestönsuojatilojen tiiveyskoe - Pelastusviranomaisen vaatimat asiakirjat - Väestönsuojatilojen huollot - Huoltosopimukset

Väestönsuojan tarkastuksen voit tilata soittamalla p. 045 196 4006 tai sähköpostitse tarkastus@kata.fi

YLÖS