Potilasannosmittaus

VacuDAP pinta-ala annosmittarit

Pinta-ala annosmittari potilasannosmittauksiin röntgentutkimuksissa ja hoitotapahtumissa.

VacuDAP pinta-ala-annosmittari mahdollistaa potilaan röntgentutkimuksessa saaman säteilyannoksen mittaamisen luotettavasti ja helposti. Mittalaite koostuu ionisaatiokammiosta, elektroniikkayksiköstä sekä ohjain- / näyttöyksiköstä.

VacuDAP pinta-ala-annosmittari soveltuu eri versioissaan kätevästi asennettavaksi yleisimpiin röntgenlaitteisiin. Mittalaite kertoo välittömästi kuvanoton tai läpivalaisun jälkeen potilaan saaman säteilyannoksen suureella mGycm2. Ionisaatiokammioita on vaihtoehtoisesti neliskulmaisia tai pyöreitä (myös C-kaari -kammio). Toimintojen ohjaus ja mittaustietojen näyttö voidaan hoitaa vaihtoehtoisesti joko kammioon integroiduilla toiminnoilla, erillisellä ohjain- / näyttöyksiköllä tai PC-sovelluksella. Myös monikammiojärjestelmä on saatavissa.

Euroopan neuvosto on kesällä 1997 hyväksynyt potilasannosdirektiivin, joka velvoittaa sairaalat, terveyskeskukset ja vastaavat laitokset seuraamaan potilaiden röngentutkimuksissa saamia säteilyannoksia ja rekisteröimään ne. VacuDAP pinta-ala-annosmittari helpottaa röntgenammattilaisia säteilyannoksien mittaamisessa ja rekisteröimisessä. Mittalaitteesta on myös kallisarvoinen apu röngenosastojen jokapäiväisessä laadunvarmistustyössä.

VacuDAP pinta-ala-annosmittaria on käytössä johtavissa tutkimus- ja hoitolaitoksissa ympäri maailman - myös Suomessa. VacuDAP on saksalaisen VacuTec Meßtechnik GmbH:n valmistama laatutuote. Valtuutettuna maahantuojana toimii Kata Safety Oy.

→ Valmistajan tuotesivut...

YLÖS