Radon-Box 10 ominaisuudet

Radon-Box 10

Radon-Box 10 on Kata DGM-1500 Turva säteilymittarin lisävaruste, joka mahdollistaa nopeat huoneilman radonmittaukset. Radon-Box 10 on metallinen, aktiivihiilitäytteinen radonin keruuyksikkö, joka sijoitetaan huoneilmaan seitsemäksi (7) vuorokaudeksi keräämään vallitsevaa radonpitoisuutta. Keruuajan päätyttyä Radon-Box 10:n kertynyt radonpitoisuus analysoidaan Kata DGM-1500 Turva säteilymittarissa olevan radonohjelman avulla. Menetelmä kertoo nopeasti ja tarkasti kuinka monta bequerellia (Bq/m3) radonia tutkittavassa huoneilmassa on. Mittalaitteella on kahden (2) vuoden takuu.

Huoneilman radonmittaus

Huoneilman radonmittauksessa Radon-Box 10 asetetaan mitattavaan huonetilaan seitsemän vuorokauden ajaksi. Tänä aikana siihen integroituu vallitsevan radonpitoisuuden keskiarvoon verrannollinen radonmäärä, joka määritellään DGM-Turva säteilymittarin avulla. Radonpitoisuus vaihtelee suuresti johtuen huoneen sijainnista, vuodenajasta, tuuletuksesta ym. tekijöistä, minkä vuoksi samalla alueella olevista huoneistoista voidaan saada huomattavan erilaisia mittaustuloksia. On olemassa selkeästi radonpitoisempia alueita, joissa maaperästä johtuen radonpitoisuus on muita alueita korkeampi.

Radon-Box 10:n puhdistus

Ennen jokaisen mittauksen aloitusta Radon- Box 10 tulee puhdistaa kertyneestä radonista ja vesihöyrystä pitämällä sitä 12 tuntia n.105 °C lämpötilassa. Boxin jäähdyttyä se suljetaan huolellisesti muovipussiin odottamaan radonkeräyksen aloitusta.

 

Radonpitoisuuden enimmäisarvot

Asunnot

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemässä päätöksessä (944/1992) määritetään asuntojen huoneilman radonpitoisuuden enimmäisarvot. Päätöksen mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 Bq/m³. Uudet asunnot tulee puolestaan suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m³.

Työpaikat

Työpaikkojen radonpitoisuuksien rajat on asetettu Säteilyasetuksessa 20.12.1991/1512. Työpaikoilla, joissa työskennellään pysyvästi, sallittavan radonpitoisuuden enimmäisarvo on 400 Bq/m³.

Radonpitoisuuden ylittäessä ohjearvot, ota yhteys kuntasi rakennustoimistoon ja kysy radonin poisto-ohjeet. Poistotoimenpiteinä käytetään ilmastoinnin lisäämistä lisäämättä huoneiston alipainetta, radonin vuotokohtien tiivistämistä, kellarin ilmanvaihdon parantamista, rakennuksen alapohjan alipaineistamista, ryömintätilan tuuletuksen parantamista tai radonkaivon tekoa rakennuksen ulkopuolelle.